Kunstenaar

Mijn werken zijn voor mezelf streng constructivistisch.
Ze worden laag na laag opgebouwd. Die tastbare gelaagdheid manifesteerd zich door reliŽfwerking die de eigenheid van elk afzonderlijk vlak beklemtoont en tegelijk de verborgen diepten van het schilderij laat vermoeden.
De vormelijke ascese van het constructivisme steunt op de tegenstelling horizontaal , verticaal, in lijnen en vlakken.
Die gewilde inperking van de artistieke vrijheid werkt niet remmend vind ik.
Integendeel, niet afgelijd door een willekeurig onderwerp, concentreer ik alle aandacht
op het schilderen zelf en dwing ik het materiaal tot maximale zeggingskracht.

Vertaling Engels:

My work can be described as strict constructionist.
They are built up layer by layer. This tangible stratification is manifested by reliefs that stress the individuality of each individual area and at the same time suggest the hidden depths of the painting.
The formal austerity of Constructivism is based on the contrast between the horizontal, vertical, in lines and surfaces.
This sought-after curtailment of artistic freedom is not inhibitory for me.
On the contrary: not distracted by any subject, i can fully concentrate on the painting itself and force the material to a maximum of expressiveness.